Data: 26-11-2014
Imieniny: Leona, Leonarda, Lesławy


Aktualności

"Mecz Słodkich Serc"
opublikowano: 21.11.2014

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę ...
opublikowano: 20.11.2014

List w sprawie dopłat do upraw jabłek, kapusty,...
opublikowano: 13.11.2014

Szanowni Państwo,
4 listopada 2014 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana rozporządzenia ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem.
W zmienionym rozporządzeniu przewidziano udzielanie pomocy w formie de minimis ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa będzie udzielana na wniosek rolnika złożony do 14 listopada br. w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wsparcie będzie w wysokości:
• 450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
• 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.
Dla jednego rolnika udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten jest pomniejszony o kwoty pomocy udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w formie pomocy de minimis w rolnictwie w okresie ostatnich 3 lat.
Poniżej przesyłam link do nagrania z p. Beatą Andrzejewską, Dyrektorem Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR dotyczące uruchomionej pomocy de minimis dla producentów jabłek, cebuli i kapusty wyjaśniające zasady otrzymania wsparcia.
Link do nagrania

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości w Sworach
opublikowano: 30.10.2014

Festyn rekreacyjny w Sworach
opublikowano: 30.09.2014

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
ORAZ RADY RODZICÓW W SWORACH


serdecznie zapraszają

 

1 2 3 ... 21 22 23 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska
polecane wydarzenia

Polecane wydarzenia

Wyślij znajomemu pocztówkę z widokiem naszej Gminy
   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

© Copyright 2010 by E-Studio Software Sp. J.